Besteedt zorg aan uw tuin

Nieuws

Maatregelen Corona-virus

Maatregelen Corona-virus

Het Corona-virus heeft Nederland in zijn greep. Vanuit Hoveniersbedrijf Stip nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Graag brengen wij u op de hoogte van onze aanpak. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij dit ook op deze pagina plaatsen.

Lees verder

Waar we goed in zijn

De 5 stappen naar een gezonde bodem

De 5 stappen naar een gezonde bodem

De ECOstyle Bodemcheck® is opgebouwd uit de volgende vijf stappen of fases:Kennisbank Bodem De basis van een gezonde bodem Bodemcheck

  1. Check op structuur
  2. Check op zuurgraad
  3. Check op organische stof
  4. Check op bodemleven
  5. Check op voedingsstoffen

Wanneer deze vijf stappen consequent worden toegepast ontstaat een vitale bodem. Bij iedere stap gebruiken we producten om de bodem te verbeteren. Naast de ECOstyle producten worden ook andere duurzame producten toegepast.

Analyse van de bodem

Een goed gebruik van de ECOstyle Bodemcheck® gaat samen met een analyse van de bodem. Met name bij nieuwe, onbekende gronden is een onderzoek van de bodem nodig om te weten hoe de bodem is.

Een analyse van de bodem kan uit een aantal onderdelen bestaan.Kennisbank Bodem De basis van een gezonde bodem Veldanalyse

  1. Profielboring: met een profielboring wordt duidelijk hoe de grondlagen zijn opgebouwd, ook beworteling en eventuele storende lagen zijn hiermee goed zichtbaar.
  2. Sondering: een sondering wordt uitgevoerd om te meten of de grond niet teveel verdicht is.
  3. Veldanalyse: tenslotte is er de veldanalyse waarmee verschillende eigenschappen van de grond bepaald kunnen worden. Het gehalte aan organische stof, de zuurgraad en de voedingsstoffen stikstof, fosfaat en kalium zijn hierbij de belangrijkste onderdelen.

De bodemanalyse vormt een belangrijke basis voor het advies volgens de ECOstyle Bodemcheck® methode. Het opgestelde advies geeft uiteindelijk een goed beeld hoe de vitale bodem bereikt kan worden. Uiteraard wordt bij het advies ook gekeken naar de huidige vegetatie. Alles bij elkaar: bodemopbouw, voedingstoestand, verdichting, de omgeving en de huidige vegetatie zorgen voor een uitgebalanceerd advies.

Reacties

Plaats reactie


Antispam Ververs afbeelding

Vul bovenstaande tekens in