Besteedt zorg aan uw tuin

Nieuws

Maatregelen Corona-virus

Maatregelen Corona-virus

Het Corona-virus heeft Nederland in zijn greep. Vanuit Hoveniersbedrijf Stip nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Graag brengen wij u op de hoogte van onze aanpak. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij dit ook op deze pagina plaatsen.

Lees verder

Waar we goed in zijn

Groene vingers

WAAROM IS EEN GOEDE STRUCTUUR VOOR MIJN BODEM NODIG?

WAAROM IS EEN GOEDE STRUCTUUR VOOR MIJN BODEM NODIG?

Een goede structuur is van levensbelang voor een bodem. Een grond met een goede structuur bestaat voor 25% uit poriën. Een bodem met minder poriën kan minder zuurstof bevatten. Dit is niet alleen slecht voor het bodemleven, maar ook de wortels van de plant kunnen dan moeilijk zuurstof opnemen. Verder kan het overtollige water lastig weg waardoor de bodem te nat wordt. Plekken in de tuin waar water blijft staan of waar planten slecht groeien kunnen bijvoorbeeld wijzen op een slechte structuur.

Het aanpakken van de structuur van de grond is het eenvoudigst bij de aanleg. Ook tijdens het onderhoud is het mogelijk de structuur te verbeteren, Bentoniet en Basaltmeel kunnen tijdens het onderhoud door de borders worden gewerkt. Ook strooien en licht inharken in het gazon is goed mogelijk.

Bentoniet

Deze bodemverbeteraar bestaat uit kleimineralen. Met Bentoniet wordt de samenhang van de zandgrond verbeterd waardoor de grond minder snel uitdroogt en voedingsstoffen beter vastgehouden worden. Ook verbetert de structuur en is zandgrond beter bewerkbaar.

Basaltmeel

Door de silicium, sporenelementen en mineralen in deze bodemverbeteraar wordt moeilijk bewerkbare kleigrond verbeterd. Naast het verbeteren van de lucht- en waterhuishouding wordt ook de weerstand tegen ziekten en plagen in de grond verhoogd.

Wanneer is mijn bodem gezond?

Wanneer is mijn bodem gezond?

Een gezonde of vitale bodem is inderdaad belangrijk voor uw tuin. Een gezonde bodem zorgt namelijk voor meer weerstand en een betere gezondheid bij planten. Planten doen het niet alleen beter, maar ook zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Om een gezonde bodem te krijgen en te houden gebruikt u de ECOstyle Bodemcheck®. Met dit instrument loopt u stapsgewijs een aantal stappen door om een vitale bodem te realiseren. Deze Bodemcheck® heeft de vorm van een piramide. Belangrijk is dat u aan de basis van de piramide – met stap 1 – begint. Iedere stap creëert de voorwaarden om verder te kunnen met de volgende stap.

De ECOstyle Bodemcheck® is opgebouwd uit de volgende vijf stappen of fases:

  1. Check op structuur;
  2. Check op zuurgraad;
  3. Check op organische stof;
  4. Check op bodemleven;
  5. Check op voedingsstoffen.

Wanneer deze vijf stappen consequent worden toegepast ontstaat een vitale bodem. Bij iedere stap gebruiken we producten om de bodem te verbeteren. Naast de ECOstyle producten worden ook andere duurzame producten toegepast.

Een goed gebruik van de ECOstyle Bodemcheck® gaat samen met een analyse van de bodem. Met name bij nieuwe, onbekende gronden is een onderzoek van de bodem nodig om te weten hoe de bodem is.

Een analyse van de bodem kan uit een aantal onderdelen bestaan. Met een profielboring wordt duidelijk hoe de grondlagen zijn opgebouwd, ook beworteling en eventuele storende lagen zijn hiermee goed zichtbaar. Een sondering wordt uitgevoerd om te meten of de grond niet teveel verdicht is. Tenslotte is er de veldanalyse waarmee verschillende eigenschappen van de grond bepaald kunnen worden. Het gehalte aan organische stof, de zuurgraad en de voedingsstoffen stikstof, fosfaat en kalium zijn hierbij de belangrijkste onderdelen.

De bodemanalyse vormt een belangrijke basis voor het advies volgens de ECOstyle Bodemcheck® methode. Het opgestelde advies geeft uiteindelijk een goed beeld hoe de vitale bodem bereikt kan worden. Uiteraard wordt bij het advies ook gekeken naar de huidige vegetatie. Alles bij elkaar: bodemopbouw, voedingstoestand, verdichting, de omgeving en de huidige vegetatie zorgen voor een uitgebalanceerd advies.